HHW - Hommel Hercules Werkzeughandel CZ/SK

Souhlasím s elektronickým zasíláním obchodních informací HHW - Hommel Hercules Werkzeughandel CZ/SK, s.r.o.
Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje v tomto formuláři mohou být až do mého odvolání nebo do skončení účelu zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, společností HHW - Hommel Hercules Werkzeughandel CZ/SK, s.r.o., IČ: 60743603 14200 Praha - Lhotka, Novodvorská 803/82, Praha 4, za účelem nabízení výrobků a služeb, uskutečňování průzkumů spokojenosti, práce na rozvoji péče o zákazníka a zasílání marketingových informací a nabídek. V rozsahu a pro účely výše uvedené je správce oprávněn předávat osobní údaje svým smluvním partnerům a dále v rámci skupiny WÜRTH GROUP, a to rovněž do jiných států. Prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a úplné. Udělený souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat (bližší informace na www.hhw.cz v odkazu Ochrana osobních údajů). Dále souhlasím se zasíláním obchodních sdělení všemi prostředky elektronické komunikace dle zákona 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Prosím vyplňte tento formulář.
* označuje požadovanou
Vyplňte prosím ve formátu +420111222333

HHW – Hommel Hercules Werkzeughandel CZ/SK, s.r.o. použije informace uvedené na tomto formuláři k udržení kontaktu s Vámi a poskytování novinek a obchodních sdělení.

Email Marketing Powered by Mailchimp